💢 ผู้ว่าฯขอนแก่นให้สัมภาษณ์รายการ”นั่นไงใช่เลย”ช่วง “ผู้ว่าฯในดวงใจ”💢

💢 ผู้ว่าฯขอนแก่นให้สัมภาษณ์รายการ”นั่นไงใช่เลย”ช่วง “ผู้ว่าฯในดวงใจ”💢

(เครื่องเขียน)27 พ.ย.2562 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ นั่นไงใช่เลย”ช่วง “ผู้ว่าฯในดวงใจ” โดยให้สัมภาษณ์ ในประเด็น นโยบายการบริหารงานขอผู้ว่าราชการจังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัด และแผนการประชาสัมพันธ์จังหวัด และสัมภาษณ์ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ในประเด็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(เครื่องเขียน)ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ จนท.พช.จังหวัด ได้อำนวยความสะดวก ในการประสานงาน ให้ข้อมูล และจัด Display โชว์ผ้าไหมที่ชนะการประกวด ในการถ่ายทำรายการในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(เครื่องเขียน)ทั้งนี้รายการ “นั่นไงใช่เลย”กำหนด ถ่ายทำรายการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 24 ธ.ค.2562 เวลา 16.30-17.30 น.

———————–
📸(ข่าว)ปุญญาดา -นว.พช.กง.สารสนเทศ
Pr.CDDKhonKaen

(Visited 1 times, 1 visits today)