ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง
งานนี้ นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงาน ได้สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานไตรมาส 2/2563 ร่วมกัน

———————-
📸ตันติกร-ถ่ายภาพ
(ข่าว)กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.ขอนแก่น -รายงาน
PR.CDDKHONKAEN

(Visited 1 times, 1 visits today)