พิธีเปิดงาน “ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ” ประจำปี 2563

วันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ” ประจำปี 2563 และ พิธีเปิดกิจกรรม”การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP”โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยาพัฒนาการอำเภอหนองเรือ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว

กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP และการแสดงวงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา

โดยการจัดงานครั้งนี้ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น
———————
📸(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)