ติดตามประเมินโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 14 ม.ค.2563 เวลา 07.30 น.
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น ร่วมออกประเมินโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ปกครองจังหวัดขอนแก่น พัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุชจังหวัดขอนแก่น และท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

แผนการออกประเมินตลาดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาลนครขอนแก่น 1 ,2, 3 ตลาดเทศบาลบ้านทุ่ม และตลาดเทศบาลเมืองเมืองพล กำหนดการออกประเมินรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 ม.ค.2563
———————
📸(ข่าว)ณฐมน-ถ่ายภาพ จันทิรา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)