💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจการหอพัก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 💠

 

🕤 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห สำนักงานสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น 🕟
📣📣นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผนการส่งเสริมกิจการหอพักร่วมกัน 📣📣
——————–
📸 วิไลลักษณ์ – ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)