💠 พช.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 💠

🕓 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. 🕟
📢📢นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวมาลิณี แข้โส พัฒนาการอำเภอพล เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล โดยได้มอบภารกิจในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ดำเนินการโดยภาพรวมในวันนี้ ภาคเช้า ผู้เข้าอบรมทุกคนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในหมู่บ้านต่อไป 📢📢

———————
📸 วาสนา : ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)