💠 พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น 💠

🕤 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 🕟
📣📣นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น และบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสตรีจาก 26 อำเภอ,คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลจาก 26 อำเภอ และ จนท.โครงการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ดำเนินการโดยฝ่ายอำนวยการ สพจ.ขอนแก่น
ในการนี้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้บรรยายเรื่องการบริหารจัดการหนี้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาปัญหา ระดมสมอง หาแนวทางแก้ไข และร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงในปี 2563 📣📣
——————–
📸 ธีรานุช – ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)