💠 จังหวัดขอนแก่น : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 💠

🕦 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 🕛
📣📣 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด สอดคล้องกับจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของการปรับปรุงศูนย์ฯ ต่อที่ประชุม 📣📣

———————
📸 ณฐมน – ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)