💠 พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ”การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563″ 💠

🕣วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 🕟
📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563″ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด สพจ.ขอนแก่นทุกคน รวมทั้งสิ้น 162 คน ประเด็นสำคัญของการประชุมได้แก่ การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ, การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CDD Hi-Speed 2020) แนวทางแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน Dtac อาสา เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
📌ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมฯ และงานนโยบายสำคัญของกรมฯ และจังหวัด อาทิ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล,งาน OTOP นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ฯลฯ และ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
📌หัวหน้ากลุ่มงาน ทั้ง 3 กลุ่ม ร่วมให้แนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม และผู้เข้าประชุมร่วมกันจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศของอำเภอ 📣📣
——————–
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)