💠 พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทึ่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มเพิ่มมูลค่าผลมะม่วงนอกฤดูด้วยถุงคาร์บอน (ห่อผล) บ้านโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพปลูกมะม่วงนอกฤดู บ้านโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้มะม่วงไม่สามารถส่งออกได้ โดยกลุ่มฯ กู้ยืมเงินกองทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปซื้อถุงคาร์บอนห่อมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กลุ่ม
ในการนี้ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมทีมงาน ร่วมลงพื้นที่ และสมาชิกกลุ่มปลูกมะม่วงนอกฤดูให้ข้อมูลเพิ่มเติม 📣📣

———————
📸 เมธาสิทธิ์ – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)