💠 พช.ขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอโนศิลา จังหวัดขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนายณรงค์ ภูมิเรือง ม.2 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล “หิ้วตะกร้า ถือถุงผ้า แบกจอบเสียม ร่วมขุดคลองฮองเหมียง” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา นำโดยนางอุไร พิทยกิตติวงศ์ พัฒนาการอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กพสอ. ผู้นำ อช. และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อสามัคคีในวันนี้
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
📌นางอุไร พิทยกิตติวงศ์ พัฒนาการอำเภอโนนศิลา ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
📌นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอโนนศิลา กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบแนวทางในขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน
📌นายณรงค์ ภูมิเรือง เจ้าของแปลง ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำ โคก หนอง นา ในครั้งนี้
📌จากนั้นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปลูกผักสวนครัว ขุดคลองไส้ไก่ ห่มดิน ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่กลุ่ม/องค์กร ประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ 📣📣

— ——————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)