💠รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” บ้านหนองนกเขียน ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โดยมีนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้นำ อช. ข้าราชการคู่เสี่ยว และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเติม
📌เวลา 17.30 น. ตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจครัวเรือนยากจนนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ เลขที่ 29/1 ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย อาชีพรับจ้างเลี้ยงโค มัทักษะด้านปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (กบ ปลาดุก โค)
📌เวลา 18.00 น. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจนนางแสงจันทร์ ศรีจุมพล เลขที่ 9809 ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย อาชีพรับจ้างทั่วไป สามีมีความสามาถด้านช่าง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ทั้งสองครัวเรือน
📌โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า สภาพปัญหา/ข้อจำกัด ของครัวเรือนเป้าหมาย และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมหาแนวทางช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา แก้วนา และนางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ด้วย 📣📣
——‐‐—————-
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศ
สพจ.ขอนแก่น -รายงาน

(dinosaur)

💠รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น💠

📣📣 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” บ้านหนองนกเขียน ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โดยมีนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้นำ อช. ข้าราชการคู่เสี่ยว และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเติม
📌เวลา 17.30 น. ตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจครัวเรือนยากจนนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ เลขที่ 29/1 ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย อาชีพรับจ้างเลี้ยงโค มัทักษะด้านปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (กบ ปลาดุก โค)
📌เวลา 18.00 น. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจนนางแสงจันทร์ ศรีจุมพล เลขที่ 9809 ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย อาชีพรับจ้างทั่วไป สามีมีความสามาถด้านช่าง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ทั้งสองครัวเรือน
📌โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า สภาพปัญหา/ข้อจำกัด ของครัวเรือนเป้าหมาย และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมหาแนวทางช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา แก้วนา และนางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ด้วย 📣📣
——‐‐—————-
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศ
สพจ.ขอนแก่น -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)