💠 พช.ขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง” อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านครัวเรือนยากจน นายกมล ใจแน่น บ้านดอนนาดี ม.12 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานการจัด D-Day ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านไผ่ นำโดยนางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ และทีมงาน ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ้านไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาล จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำหมู่บ้าน และข้าราชการคู่เสี่ยว พร้อมใจกันจัดกิจกรรม D-Day โดยมีหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และผู้มีจิตศรัทธา มอบความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ดังนี้ 1) กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ สร้างบ้าน 1 หลัง 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ มอบระบบไฟ มูลค่า 15,000 บาท 3)ประมงอำเภอบ้านไผ่ มอบพันธุ์ปลา 4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ฝึกอบรมการเพาะเห็ด 5) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ 6) กองทุนหมู่บ้านดอนนาดี มอบโค ธนาคารโค ของหมู่บ้าน 7) คุณนิลุบล อะทุมชาย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบดิน 25 คันรถ และ 8) ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนให้การเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์พระราชาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โอกาสนี้ นายอำเภอบ้านไผ่ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการตามฐานการเรียนรู้ อาทิ ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ การห่มดิน ปล่อยปลา และได้ร่วมกันเทคอนกรีตพื้นบ้านครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งแรงงานหลักในการสร้างบ้านครั้งนี้ เกิดจากความสามัคคี เอื้ออาทร ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านดอนนาดี ที่มีต่อครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางศิริพร พุฒิมา และนางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)