💠 พช.ขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่นายทองเสี่ยน ภานนท์ ม.8 ต.หนองแก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพิ์ไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “รวมพลคนรักธรรมชาติ มีธรรมะ คนธรรมดาโคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดยนางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาแพง ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรภาคีการพัฒนา และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.โคกโพธิ์ไชย ร่วมเอามื้อสามัคคีในวันนี้
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
📌นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เล่าถึงความเป็นมา และแนวทางการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และนายทองเสี่ยน พานนท์ เจ้าของแปลง ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ ในการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ทำ โคก หนอง นา โมเดล
📌นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
📌ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบแนวทางในขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้ ร่วมทำกิจกรรม ห่มดิน (แห้งชาม น้ำชาม) ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นตัวอย่างแก่กลุ่ม/องค์กร ประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ 📣📣

— ——————
📸 วาสนา – ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)