💠 พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่สอง 💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน หนองเรือ ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ พล หนองสองห้อง แวงใหญ่ เปือยน้อย แวงน้อย และโนนศิลา รวม 25 คน โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อย่างไรให้น่าสนใจและเหมาะสม การนำข้อมูล ภาพผลิตภัณฑ์ Content เข้าระบบในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วงท้าย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์📣📣

———————
📸 มณฑาทิพย์ – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)