💠 พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน (วันที่สอง) 💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
โอกาสนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563
จากนั้น เป็นการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 20 จังหวัด ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน 📣📣

———————
📸 ณฐมน – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)