💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายปานทอง สระคูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ตัองขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องผ่านการอบรมตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ซึ่งได้เปิดการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2563
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีฯ 📣📣

————————–
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)