💠 พช.ขอนแก่น : ติดตามการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น” 💠

💠ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💠

💠 ติดตามการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น” 💠
📣 วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
📣 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ณ บ้านเนายวิเชียร ศรีจันทร์ อายุ 67 เลขที่ 9808 ม.3 ต.หัวทุ่ง อ.พล
📣 ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล และหน่วยงานราชการ ร่วมในการติดตามในครั้งนี้ด้วย
📣 ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน (กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด) ณ บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสง่า
📣 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพริก) บ้านโนนพริก หมู่ 7 ตำบลโคกสง่า
📣 ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านโนนพริก หมู่7 ตำบลโคกสง่า
———————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)