💠นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางจันทรียา  คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม มอบบ้านต้นแบบ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ร่วมกับ Mr.Liao Junyun(นายเหลี้ยว  จวิ้นหยุน)  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Zhang  Zhiwen (นายจางจื้อเหวิน) กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และMiss.Shi Yutong (นางสาวซือ หยู่ถง)เลขากงสุลใหญ่  มอบบ้านครัวเรือนต้นแบบนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 💠

💠 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 💠

💠นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางจันทรียา  คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม มอบบ้านต้นแบบ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ร่วมกับ Mr.Liao Junyun(นายเหลี้ยว  จวิ้นหยุน)  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Zhang  Zhiwen (นายจางจื้อเหวิน) กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และMiss.Shi Yutong (นางสาวซือ หยู่ถง)เลขากงสุลใหญ่  มอบบ้านครัวเรือนต้นแบบนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 💠

📣 วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอเปือยน้อย  ในการนี้มี กิจกรรมสำคัญดังนี้

📣 นายนัฎกรฐ์ บุญโรงภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย กล่าวต้อนรับในนามชาวอำเภอเปือยน้อย

📣 นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในนามผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวขอบคุณท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และรัฐบาลจีน ที่ในการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนขอนแก่น” เริ่มตั้งแต่การศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  สนับสนุนงบประมาณ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการ ฯ ตลอดจนการติดตามประเมินผล

📣 ท่านกงสุลใหญ่ (Mr.Liao Junyun) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ จีน ไทย “เกี่ยวก้อย” ดำเนินโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” และความสำเร็จของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการศึกษาดูงานแก้จนสาธารณรัฐประชาชนจีน

———————

📸  กลุ่มงานสารสนเทศฯ

สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

ข่าวเดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/article/818922?fbclid=IwAR2XRhFqyCjkINdl4R-hUFI4T_OXLtII7Kjh32rtScZ6muezhCO5hIHUIn0

(Visited 1 times, 1 visits today)