💠พช.ขอนแก่น : ติดตามการดำเนินงานเยี่ยมกลุ่มทำขนมข้าวแตน(กองทุนบทบาทสตรี) ณ บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย 💠

🦕 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 🦕
💠นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางจันทรียา คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 💠
📣 วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย ในการนี้มี กิจกรรมสำคัญดังนี้
📣 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานเยี่ยมกลุ่มทำขนมข้าวแตน บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม (กองทุนบทบาทสตรี) และได้ให้คำแนะนำการทำการตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
———————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)