💠พช.ขอนแก่น : ติดตามดำเนินงานเขาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food bank) ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลสระแก้ว และเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ แปลงผักปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านเปือยน้อย ม.2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย💠

💠ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 💠
💠นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางจันทรียา คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานราชการร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย 💠
📣 วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอเปือยน้อย ในการนี้มี กิจกรรมสำคัญดังนี้
📣 เวลา 13.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการขับงานคู่เสี่ยว แก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ ณ ห้องประชุมพระธาตุกู่ทอง ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย
📣 เวลา 15.00-16.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามดำเนินงานเขาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food bank) ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลสระแก้ว และเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ แปลงผักปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านเปือยน้อย ม.2 ตำบลเปือยน้อย
———————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศ

สพจ.ขอนแก่นรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)