💠 พช.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน💠

💠 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 💠

💠 พช.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน💠
📢📢 วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย จนท.พช. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีท่าน อพช. เป็นประธานในการประชุม 📢📢
– โดยพูดถึงแนวทางการดำเนินโครงการใน 7 กิจกรรม การจัดหาและปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
– แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินกิจกรรมตามโครงการฯ
– ประเด็นเน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ
———————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)