💠พช.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจ 5 มิติ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น💠

💠พช.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจ 5 มิติ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น💠
📣 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
📣 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และนางอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจ 5 มิติ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ดังนี้
📣 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และหนี้สินของครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด
📣 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 4 ด้านที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลาง
📣 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 3 ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม สนง. ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
📣 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการร่วมประชุม
———— ขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)