พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

>>วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกสมาคม นายกสโมสร ประธานมูลนิธิ ประธานชมรม และประชาชนที่มาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
>>โดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยพิธีสำคัญ ดังนี้
(1) พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
(2) พิธี”วันข้าราชการพลเรือน “ประจำปี 2564
-ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเชิญสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วัน  ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ตามลำดับ
– พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
😷ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-

ภาพถ่าย/ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)