🦕พช.ขอนแก่น : ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี 🦕

🦕พช.ขอนแก่น : ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี 🦕
>>วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” เอามื้อสามัคคี และในโอกาสที่ ช่อง 9 MCOT HD ได้ผลิตรายการพิเศษเกี่ยวกับโครงการของสภาพัฒน์ เพื่อออกอากาศในคอลัมศาสตร์ปันสุข โดยทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะ ได้ขออนุญาตลงถ่ายทำวีดีโอแปลงครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น ชื่อรายการ” ศาสตร์ปันสุข : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนองนา โมเดล” ณ.แปลงนางพรชนก ขัวโคตร ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
🖋การดำเนินงานในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. กิจกรรมฐานคันนาทองคำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า โดยมีไม้ที่ปลูกได้แก่ ไม้ยางนา ไม้สัก รวมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสามัคคี
📌 ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน และได้พบปะพูดคุยและรับฟังผลการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่ โดยมีนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ พัฒนากร นพต. นพร. ช่างท้องถิ่น เจ้าของแปลง พร้อมทั้งตัวแทนครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-

📷ภาพถ่าย(:) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
🖋ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)