พช.ขอนแก่น : วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหนังสือส่งเสริมอัตลักษณ์เสน่ห์ผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น ให้กับพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

>>วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าพบพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร) เพื่อมอบหนังสือ”การส่งเสริมอัตลักษณ์เสน่ห์ผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น” เพื่อเป็นการเชิดชูอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยพื้นบ้านมรดกภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอนแก่น และลาย”แคนแก่นคูณ” ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เกิดเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่ชื่นชมในระดับสากล ณ.ห้องทำงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
…ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่…
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)