จังหวัดขอนแก่น : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ประจำปี 2565

📅วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดขอนแก่น (OTOP Product Champion :OPC)ประจำปี 2565 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 4)
🖋โดยในปี 2565 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion :OPC)ได้กำหนดให้มีการพิจารณาในการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ โดยมีคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นผู้พิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดขอนแก่น ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 450 ผลิตภัณฑ์
มีองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดสรรฯ ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน)
ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)
ส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)
🤵ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
—ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ :กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)