🦕พช.ขอนแก่น : รวมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดขอนแก่น🦕

🦕พช.ขอนแก่น : รวมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดขอนแก่น🦕

  🗓วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจิตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดขอนแก่น ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมนำส่วนราชการและจิตอาสา และประชาชนผู้ร่วมงาน จำนวน 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย มะค่าโมง ราชพฤกษ์ ประดู่ พะยูง และสะเดา


🎯ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน และบริเวณที่พักอาศัยเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
— ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)