จังหวัดขอนแก่น : กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

📅 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา  กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ  Mr.Liao Junyun (นายเหลี้ยว  จวุ้นหยุน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย Mr.Zhang Zhiwen (จาง ซื้อเหวิน) กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และ Miss. Shi Yutong (ชื่อ หย่อง) เลขากงสุลใหญ่ เพื่อร่วมหารือข้อราชการและความร่วมมือ ในการพัฒนาขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม สาระสำคัญ

1. โอกาสในการเพิ่มสายการบิน ตรงจากจังหวัดขอนแก่น ไปหนานหนิง,คุนหมิง เซินตรู  ขอนแก่น ไปไฮหล่ำ นั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและจำนวนผู้โดยสารยังมีน้อย ทางสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ยังชะลอการเพิ่มเที่ยวบินไว้ก่อน แต่ถ้ามีการเดินทางเป็นกลุ่มคณะก็สามารถเช่าเหมาลำได้

2. ความร่วมมือในเรื่องพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวในเบื้องต้นว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นอุทยานธรณีโลก ของ UNESCO ซึ่งอุทยานธรณีขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น คือ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภอมัญจาคีรี ในส่วนความร่วมมือในขณะนี้คงจะให้เดินงานในเรื่องเอกสารก่อน เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายการดำเนินงานคงจะได้มากนี้

3. การบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจีนได้รับความร่วมมือด้วยดีจากรัฐบาลไทย และจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับการชื่นชมทั้งในประเทศ และในรัฐบาลจีน และทางกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ไปยังอำเภอต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล เพื่อนำความสุขไปสู่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งไปรับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ และพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนกับจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน

4. ในด้านการเดินทางไปประเทศจีน VISA ได้เปิดให้เดินทางเข้าประเทศแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทำงาน ท่องเที่ยว หรือศึกษาดูงาน ซึ่งในการนี้ ผู้ว่าราการจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทำหนังสือเป็นทางการ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์  จังตระกุล) ขอบคุณท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ที่เอาข้อเสนอในการพัฒนาเมืองขอนแก่น ไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประสานความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดี ไทย จีน ต่อไป

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ —
📷ภาพ📜 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)