พช.ขอนแก่น : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Khon Kaen Green D อยู่ดี”


📅วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Khon Kcen Green D อยู่ดี”สินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง @ตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น (Khon Kaen Green Market) ริมบึงแก่นนคร  จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และตลาดสีเขียวขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคอีสาน โดยเชิญเกษตรกร/ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป จากจังหวัดชอนแก่น จังหวัดกาพสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมด้วย


“ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Green Market)” เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ บริเวณบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่ายสินค้า จำนวน 80-100 ราย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อวัน  ⏰ตั้งแต่เวลา 15:30 น เป็นต้นไป ณ ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  การจัดงานครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19)

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโถกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸 ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🧾ข่าว  : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)