พช. ขอนแก่น : ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคมม 2565


📅วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวจิตตวดี  นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น  เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคมม 2565 โดยมีนางจันทิรา  นัดทะยาย  พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยมีการเตรียมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


1. กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคมม 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลแดงใหญ่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลบ้านเป็ด
2. กิจกรรมโครงการ 90 พรรษา 999 สมบททุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคมม 2565
📌ในที่ประชุมได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดภายในงาน และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโถกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸 ภาพ 🧾 ข่าว  : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SE PtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)