พช.ขอนแก่น : ร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2565📅วันที่ 5  สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายชัยณรงค์
กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ​ประกวดวิสาหกิจชุมชน​ดีเด่น​ ระดับจังหวัด​ ปี 2565 ตามแผนการตรวจวิสากิจชุมชนดีเด่น​  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางบุญเรือง  ศรีเชียงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวอย่างสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ 2558 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน  พื้นที่อำเภอชุมแพ  และอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งสองอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับในครั้งนี้  ดังนี้


ภาคเช้า  เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการลงพื้นที่วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพเกษตรตำบลโนนอุดม เลขที่ 112 หมู่ที่ 6  ตำบล
โนนอุดม  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักสดตำบลโนนฆ้อง เลขที่ 136
หมู่ที่ 4  ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)