พช.ขอนแก่น : พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ📅วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  และนางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางนิตยา  ศรีสุระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นางสาวชนากานต์  ไชยฤทธิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นางวารุณี  ทองสุขแก้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวทัศนีย์  หีบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมให้กำลังใจ ให้หายจากอาการป่วย และกลับมามีสุขภาพดี ต่อไป


—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—📸ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🧾ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)