พช.ขอนแก่น  :  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


📅 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางยุภาพร  ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมรคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อ หารือเรื่องจะดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีพื้นที่ในเขตอำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง และอำเภออุบลรัตน์ สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้


1. เรื่อง โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยาน (Bike Lane) ชมแหล่งท่องเที่ยวบนถนนสันเขื่อนอุบลรัตน์
2. การขออนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้
– การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์)
– สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
– สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
3. แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยาน (Bike Lane) ชมแหล่ง ท่องเที่ยวบนนถนนสันเขื่อนอุบลรัตน์  งบประมาณ และปัญหาอุปสรรค
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷  ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃  ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)