พช.ขอนแก่น : คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจัดจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น


📅วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ ศรีธนสุธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ขอนแก่น โอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ ทำการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


โดยในวันนี้มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 11 กลุ่ม ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
— ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)