พช.ขอนแก่น : ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณสุขุม ขวัญยืน  สามีของนางลาภมณี ขวัญยืน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น⏱ วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น นำโดยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นางจันทิรา นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น  และองค์กรสตรีอำเภอเมืองขอนแก่น  เป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณสุขุม ขวัญยืน  สามีของนางลาภมณี ขวัญยืน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น ท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมงาน ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) หลวงปู่บุญเพ็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


🖤 สำหรับการสวดพระอภิธรรมกำหนดสวดระหว่าง วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 และกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา  16.00 น. ณ วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) หลวงปู่บุญเพ็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
🖤 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณสุขุม ขวัญยืน และขอไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷  ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองขอนแก่น
🧾ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)