พช.ขอนแก่น :  ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud Meeting


📅 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายสิทธิศักดิ์ ศรีธนสุธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธรรทัชภร  พรมดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷  ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
🧾 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)