จังหวัดขอนแก่น : นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ (HANUMAN White Monkey)

📅 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565  ที่ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ 26 อำเภอ และข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ (HANUMAN White Monkey)
👨‍⚖️ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ (HANUMAN White Monkey) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กับมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตโดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวที เทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้รับความสนุก ตื่นเต้น ประทับใจยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565 และเพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งยังเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนชองชาติ ให้เกิดความรัก ความสนใจ และหวงแหนที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

✨ทั้งนี้ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนตลอดจน ข้าราชาการ ได้มาร่วมกันชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้เรามีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของเราเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนและก็รักษาไว้ และอยากให้คนรุ่นใหม่ดูเป็นแนวทางที่จะต่อยอดทำให้มีความร่วมสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ (HANUMAN White Monkey)  ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และเอสเอฟซีเนม่าทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับการชมเป็นหมู่คณะจะพิจารณาลดราคาให้เป็นพิเศษ
👨‍⚕️ในการนี้ นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา  กมลเพ็ชร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ (HANUMAN White Monkey) ในครั้งนี้ด้วย
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)