พช. ขอนแก่น : ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ เฮือนโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานดังกล่าวด้วย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้ผลิตชุมชน โดยการนำทรัพยากรหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่นต้องการให้ความสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน โดยได้ถ่ายทอดวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ผ่านบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พิธีขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565 และยังมีส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ขอเข้าศึกษาดูงาน และขอใช้พื้นที่บ้านโบราณจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน 95 ราย นำผลผลิตทางการเกษตร ผ้าไหม อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน โดยในวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 239,180 บาท

สำหรับท่านใดที่สนใจเที่ยวชมงาน “ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น” สามารถแวะเวียนมาเลือกชม เลือกซื้อสินค้า ได้ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ บ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

📷 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)