ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-246692, 246854, 235592, 246678 โทรสาร Fax:043-246677

E-mail: khonkaencdd@hotmail.com

Webmaster: นางปุญญาดา  จันทร์เล็ก  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

(Visited 6 times, 1 visits today)