จังหวัดขอนแก่น : ให้การต้อนรับ‘ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

19 พฤษภาคม 2565 /

15:23 น.