พช.ขอนแก่น : ร่วมหารือคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด พร้อมลงพื้นที่สถานที่ผลิตสินค้า GI

09 เมษายน 2564 /

16:27 น.

>>พช.ขอนแก่น : รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 และตรวจราชการตามประเด็นตรวจฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 2) 

08 เมษายน 2564 /

17:28 น.

>>กรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย (Coaching) โดย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

08 เมษายน 2564 /

11:01 น.