พช.น้ำพอง : ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน " รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง" ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

31 January 2023 /

11:42 น.