นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ จำนวน 7 คน ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมักชีวภาพรสจืด เดินสำรวจพื้นที่ดูกิจกรรมที่ครัวเรือนซึ่งทำเองอยู่แล้ว ประกอบด้วย เดินสำรวจป่า ภายในพื้นที่จะมีต้นมะค่า ต้นเหลี่ยม ต้นสัก ต้นสะเดา ต้นทึก

16 January 2021 /

20:26 น.

นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ ที่รับผิดชอบ ต.เมืองพล, เก่างิ้ว, หนองมะเขือ และโคกสง่า จำนวน 8 คน ได้ลงพื้นที่ครัวเรือยต้นแบบพ่อบุญมา ลอยนอก ได้ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ ทำปุ๋ยยูเรียน้ำ ปุ๋ยหมักแห้ง เพาะพันธุ์พืช รายละเอียดและขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1.ปุ๋ยยูเรียน้ำ

16 January 2021 /

20:20 น.