ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 เมษายน 2564 /

10:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน สินค้า OTOP  SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน สินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 สิงหาคม 2563 /

17:18 น. /

ไม่มีไฟล์