ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างในโครงการจัดงานแฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัด กิจกรรมแสดงแฟชั่นโชว์แฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัดและจำหน่ายผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังวัด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2563 /

09:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

13 มิถุนายน 2562 /

10:46 น. /

ดาวน์โหลด

จัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดงานแฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัดจัดแสดงโชว์แฟชั่นผ้าไหมในพื้นที่ต่างจังหวัด ครั้งที่ 1 ตามโครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

22 พฤษภาคม 2562 /

19:03 น. /

ดาวน์โหลด