ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(เพิ่มเติม)

01 มิถุนายน 2564 /

04:54 น. /

ดาวน์โหลด