การจัดการความรู้(KM)

องค์ความรู้(KM) ในงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการอำเภอ  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้  ปี 2564

KM 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)