รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือทาง โทรศัพท์ 043246678 โทรสาร 043246677

หรือทาง E-mail : khonkaencdd@hotmail.com

(Visited 1 times, 1 visits today)