💖 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

💖 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

⏱วันที่ 26 กันยายน 2565

เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู ชั้น 2

💐 นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมในครั้งนี้

โดย พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอสีชมพู ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจนในอำเภอสีชมพู จำนวน 343 ครัวเรือน และการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยการมอบ เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง, เครื่องพ่นยา 1 เครื่อง , โต๊ะไม้ 1 ตัว, สังกะสี 3 ครัวเรือน เทพื้นบ้าน 1 ครัวเรือน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอขอรับถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจนในอำเภอสีชมพู จำนวน 10 ตำบล 384 ครัวเรือน

📸 สพอ.สีชมพู : ถ่ายภาพ/รายงาน 📝

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SE PtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)