🔺อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน🔺

🔺อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน🔺

✏️วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะสงฆ์อำเภอบ้านฝาง, นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ทีมปฏิบัติการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำในตำบล, องค์กรสตรี อ.บ้านฝาง ร่วมส่งมอบบ้าน โดยจัดพิธีเจิมป้ายบ้านและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลและมอบบ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย “มิติความเป็นอยู่” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน เงินทุนจากการจัดกิจกรรม “พลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล” โดย คณะสงฆ์อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับ อำเภอบ้านฝาง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่า เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับความเรือนเป้าหมายของอำเภอบ้านฝาง

ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและดำเนินการมอบในวันนี้ จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย

1. ครัวเรือน นางสาวยุพิน ศรีแก้ว บ้านสระแก้ว หมู่ 4 ต.บ้านฝาง (งบประมาณ 15,230 บาท)

2. ครัวเรือน นางสาวหนูเตียง จาร์ยโพธิ์ บ้านสระแก้ว หมู่ 4 ต.บ้านฝาง (งบประมาณ 39,610 บาท)

3. ครัวเรือน นายเหรียญ กุดสร้อย บ้านสระแก้ว หมู่ 4 ต.บ้านฝาง (งบประมาณ 38,545 บาท)

📌ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ / 📃ข่าว : สพอ.บ้านฝาง

(Visited 1 times, 1 visits today)