🌻เรื่อง จัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🌻

🌻เรื่อง จัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🌻

⏩ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 อำเภอ (ชนบท บ้านไผ่ เปือยน้อย มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย และบ้านแฮด) ที่ต้องติดตามช่วยเหลือและรับเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 97 คน คือ

1. ประชากรวัยเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 16 คน

2. ประชากรวัยเรียน “ที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563 , ปีการศึกษา 2564 , ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565” จำนวน 31 คน

3. ประชากรวัยเรียน “ที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1” จำนวน 22 คน

4. ประชากรวัยเรียน “ที่มีอายุ 3-15 ปี ที่ไม่จบชั้น ม.3 และไม่ได้ศึกษาต่อ” จำนวน 6 คน

5. ประชากรวัยเรียน “ที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า” จำนวน 22 คน

📆วันนี้ (วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565) นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางพรเพ็ญ กรีเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นำข้อมูลประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปขอความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมัญจาคีรี (กศน.อำเภอมัญจาคีรี) จังหวัดขอนแก่น

ปรากฏว่า ไม่สามารถเดินข้ามไปที่ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ ซึ่งคุณครูของ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ต้องเดินลุยน้ำมารับเอกสารข้อมูลประชากรวัยเรียนดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

เดินผ่านที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พบว่า ท่านนายกเหล่ากาชาดอำเภอมัญจาคีรี กำลังประกอบอาหารเพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จึงได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้ง โรงเรียน กศน.อำเภอ ที่ว่าการอำเภอ ชุมชน ขอให้ทุกท่านจงปลอดภัย

(Visited 1 times, 1 visits today)