👩🏼‍🤝‍🧑🏼อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น คนพระยืน สุขอย่างยั่งยืน เรื่อง ซ่อมบ้านครัวเรือน ในระบบ TPMAM ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านงบความเป็นอยู่👩🏼‍🤝‍🧑🏼

👩🏼‍🤝‍🧑🏼อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น คนพระยืน สุขอย่างยั่งยืน เรื่อง ซ่อมบ้านครัวเรือน ในระบบ TPMAM ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านงบความเป็นอยู่👩🏼‍🤝‍🧑🏼
📆29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
เรียน ผู้บังคับบัญชา
⏩นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอพระยืน มอบหมายให้นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอ นำวัสดุ เพื่อซ่อมบ้านครัวเรือน ในระบบ TPMAM ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านงบความเป็นอยู่ กรณี บ้านไม่มั่นคงถาวร ดังนี้
1. บ้านนางจำปา คำมณีจันทร์ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 98 ม.1 ตำบลพระบุ อาศัยอยู่คนเดียวท้ายหมู่บ้าน ในทุ่งนา ซึ่งเป็นที่ดินของญาติ ผู้นำหมู่บ้านได้ทำการเปลี่ยนบานประตู ให้มั่นคง นางจำปา กล่าวว่า บานประตูเก่ามาก โดนปลวกเจาะจนพรุนต้องอาศัย สังกะสีเก่าๆ มาปิดทับไว้ ได้เปลี่ยนประตูบานใหม่แล้วหายห่วง จะได้หายห่วงเพราะอยู่ตัวคนเดียว รู้สึกปลอดภัยขึ้น
2.บ้าน นางหวัน หมื่นไตร อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 16 ม.1 ต.พระบุ มอบสังกะสี ขนาด 12 ฟุต จำนวน 8 แผ่น เพื่อปิดทัยและเปลี่ยนบริเวณห้องครัว เวลาฝนตกใช้กะละมังรองรับน้ำฝนที่รั่ว น้ำไหลเข้าห้องครัวและไหลเข้าตัวบ้าน นายบัญชา อนูภาพ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย นางทรงศิริ สายเชื้อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ได้ร่วมรับมอบวัสดุ และจะนำช่างจิตอาสา ในหมู่บ้านมาซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ต่อไป
3. บ้าน นายบุญหนา ทองพิมพ์ เลขที่ 101 ม.8 ต.พระบุ บ้านหลังดังกล่าวนี้ มีคุณยาย วัย 98 ปี พิการทางสายตา มองไม่เห็นทั้ง 2 ข้างร่วมอยู่อาศัยอยู่ บ้านหลังนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจบุญในอำเภอพระยืน รับเป็นเจ้าภาพในการซ่อมผนังห้อง ที่ผุพัง และเปลี่ยนสังกะสีหลังคาที่รั่วซึม ไหลทั่วบริเวณเวลาฝนตก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวดังกล่าวนี้
⏩ขอขอบพระคุณ ที่ชาวพระยืนไม่ทอดทิ้งกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบพระคุณท่าน ผู้ใหญ่บัญชา อนุภาพ ผู้ใหญ่วิจิตร สีอ่อน ท่านนายกเทศบาลตำบลพระบุ และผู้นำ ทุกท่าน ที่ร่วมดูแล ร่วมด้วยช่วยกัน “คนพระยืน ไม่ทอดทิ้งกัน”
(Visited 1 times, 1 visits today)